Precizno brojanje kasira za manje od 1 minute

Tellermate TiX – precizne vage za brojanje novca i kovanica su dizajnirane za poslove koji teže ka tome da kretanje novca bude siguran i brz posao sa čvršćom kontrolom i više vremena za druge obaveze. Tellermate brojač može izbrojati punu fioku (uključujući poklon vaučere i tokene) i izračunati pazar kroz jednu operaciju za manje od minuta.
Brža brojanja omogućavaju više pregleda i provera, a kompletan izveštaj za reviziju može biti izrađen, dajući tako detaljne i tačne informacije Vašim menadžerima kada dođe do neslaganja.
TiX-2000 serije se može povezati na Tellermate printer radi štampanja internih izveštaja koji se mogu potpisivati radi računovodstva. Naredne serije omogućavaju više opcija za povezivanje sa PC i integracijom u Vaš BackOffice sistem.

Osnovne Funkcije:

*Brojanje novčanica i kovanica – *Brojanje Poklon vaučera i tokena – *Sigurno i tačno brojanje – *Euro i NIP valute – *Bešumno brojanje